Dimljeni

Maximes Veleprodaja
Svinjske kosti
Svinjske kosti
Bar kod:
8606011481610
Težina kutije:
4, 8, 12 kg
Rok trajanja:
45 dana
Svinjska rebra
Svinjska rebra
Bar kod:
8600610279864
Težina kutije:
4, 8, 12 kg
Rok trajanja:
45 dana
Svinjske butkice
Svinjske butkice
Bar kod:
8600102798571
Težina kutije:
4, 8, 12 kg
Rok trajanja:
45 dana
Svinjske kolenice
Svinjske kolenice
Bar kod:
8600102798564
Težina kutije:
4, 8, 12 kg
Rok trajanja:
45 dana
Svinjske uši
Svinjske uši
Bar kod:
8600102798588
Težina kutije:
4, 8, 12 kg
Rok trajanja:
45 dana
Svinjske nogice
Svinjske nogice
Bar kod:
8600102798595
Težina kutije:
4, 8, 12 kg
Rok trajanja:
45 dana
Svinjski rep
Svinjski rep
Bar kod:
8600102798601
Težina kutije:
4, 8, 12 kg
Rok trajanja:
45 dana
Svinjska crevca
Svinjska crevca
Bar kod:
8600102798892
Težina kutije:
4, 8, 12 kg
Rok trajanja:
45 dana

Pages